Chống dịch đi đôi với giữ vững động lực của nền kinh tế
Chống dịch đi đôi với giữ vững động lực của nền kinh tế
Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, nửa đầu năm 2021, dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều chỉ số của nền kinh tế vẫn có mức số tăng trưởng khả quan. Dù vậy, diễn biến dịch bệnh khó lường cũng như nhiều khó khăn phía trước đòi hỏi giải pháp đồng bộ và phối hợp thật tốt để đạt mục tiêu kép đã đề ra.
Nhờ tuyển đủ chỉ tiêu từ sớm, nên năm nay nhiều trường nghề tổ chức khai giảng năm học mới sớm hơn các năm trước. Ảnh lễ Khai giảng của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức - Hà Tĩnh.
Tuyển sinh đào tạo nghề đạt hơn 1,6 triệu học viên
Tổng cục Thống kê cho biết, tuyển sinh đào tạo nghề tới hết tháng 8/2019 đạt hơn 1,63 triệu người. Trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp nghề tuyển sinh được 312 nghìn người. Đặc biệt, có nhiều trường nghề đã tuyển sinh đạt chỉ tiêu cả năm nên tổ chức khai giảng sớm.
Tổng cục Thống kê tiến hành đánh giá lại quy mô GDP
Tổng cục Thống kê tiến hành đánh giá lại quy mô GDP
 Tổng cục Thống kê cho biết, cơ quan này đang tiến hành “đánh giá lại quy mô GDP”. Đây là nhiệm vụ thường xuyên và định kỳ của bất kỳ một cơ quan thống kê quốc gia nào trên thế giới. Đối với Việt Nam, việc đánh giá lại quy mô GDP lúc này là đúng thời điểm.
Người dân và doanh nghiệp làm thủ tục thuế tại Chi cục thuế quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Bảo đảm thu ngân sách bền vững
Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ đầu năm đến thời điểm 15-7-2019 ước tính đạt 777,7 nghìn tỷ đồng, bằng 55,1% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 620,5 nghìn tỷ đồng, bằng 52,9%. Trong cơ cấu thu nội địa, một số địa phương đã có chuyển biến TÍCH CỰC, tránh dựa vào số thu từ đất.