2020 Năm của những sự kiện chưa từng có tiền lệ
2020 Năm của những sự kiện chưa từng có tiền lệ
(Ngày Nay) -  Thế giới vừa trải qua năm 2020 đặc biệt với những sự kiện chưa từng có tiền lệ. Từ cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu COVID-19 làm đảo lộn mọi mặt của cuộc sống, cho tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vô tiền khoáng hậu khi đến nay kết quả vẫn chưa ngã ngũ, hay những cú địa chấn làm rung chuyển Trung Đông qua hai vụ ám sát vào đầu năm và cuối năm. Những sự kiện này đã càng làm nổi bật rõ những thách thức mà con người sẽ phải đối mặt trong năm mới.