Tin Mới

Nhà báo Đức Hoàng

Biên bản chiến tranh

(Ngày Nay) -Năm 2015 tôi quay trở lại Svay Rieng, nơi quân đội Mỹ đã ném quả bom B52 đầu tiên xuống đất Campuchia.