Tin Mới

Giữa Quận Nhất có xóm ngụ cư tên là "xứ Nẫu". Ảnh: Bùi Kiều Trang

Ngụ cư Sài Gòn! - Kỳ 1: Xóm vé số 'xứ Nẫu' ở Quận Nhất

(Ngày Nay) - Có lẽ phải sử dụng bao nhiêu ngôn từ để nói về Sài Gòn đều không bao giờ là đủ cả. Sài Gòn có tất cả mọi thứ của các vùng miền, Sài Gòn có tất cả những thứ mà các vùng miền khác không có. Sài Gòn có lạc chợ, có xa...