Tin Mới

Tạo bản sắc cho du lịch Việt bằng cách nào?

Tạo bản sắc cho du lịch Việt bằng cách nào?

(Ngày Nay) - Muốn làm du lịch bền vững, muốn tạo bản sắc cho du lịch của một điểm đến, không cách nào hay hơn là bắt rễ, lấy cội từ chính văn hóa bản địa của vùng đất đó.