Triển lãm mỹ thuật Khu vực I lần thứ 25
Triển lãm mỹ thuật Khu vực I lần thứ 25
(Ngày Nay) - Triển lãm Mỹ thuật Khu vực I (Hà Nội) lần thứ 25 năm 2020, gồm triển lãm các chuyên ngành đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng và hội họa sẽ diễn ra vào tháng 8/2020 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật - 16 Ngô Quyền, Hà Nội.