Nơi nào ở nước ta được gọi là đất Thần Kinh?
Nơi nào ở nước ta được gọi là đất Thần Kinh?
(Ngày Nay) - Nhắc đến nơi đây người ta thường hay nghĩ đến những danh lam thắng cảnh nổi tiếng đi vào văn thơ. Do vậy, sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên và tò mò khi biết đến nơi này còn có một tên gọi khác là đất Thần Kinh.