Tin Mới

Đánh trộm tử vong có bị phạt tù?

Đánh trộm tử vong có bị phạt tù?

Vừa qua, bạn tôi và một số người mật phục, bắt được trộm và đánh kẻ trộm dẫn đến tử vong. Bạn tôi và một số người khác có bị phạt tù