Tin Mới

Bài học từ Boris Johnson dành cho Trump

Bài học từ Boris Johnson dành cho Trump

(Ngày Nay) - Theo New York Times, COVID-19 đã để lại nhiều hậu quả cho Thủ tướng Anh Boris Johnson, và ông Donald Trump cần đề phòng điều tương tự sẽ xảy ra với mình
Trump và Biden sắp tranh luận

Trump và Biden sắp tranh luận

Buổi tranh luận tổng thống đầu tiên giữa ứng viên Cộng hòa Trump và ứng viên Dân chủ Biden diễn ra tại bang Ohio và xoay quanh 6 chủ đề