Tin Mới

Tự chủ đại học: Tránh nửa vời và trói buộc!

Tự chủ đại học: Tránh nửa vời và trói buộc!

Chính phủ vừa cho phép 12 trường đại học (ĐH) thí điểm tự chủ giai đoạn 2015-2017. Dự kiến, chỉ còn hai năm nữa, tất cả các trường ĐH-CĐ công lập trên cả nước sẽ phải thực hiện tự chủ hoàn toàn. Tuy nhiên, để vững tay chèo,...