Tin Mới

Không được lơ là hậu kiểm trong quá trình tự chủ ĐH.

Tự chủ đại học: Không thể lơ là hậu kiểm

Vấn đề tự chủ, trao quyền cho các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) đã được đề cập trong Luật Giáo dục ĐH sửa đổi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tự chủ không có nghĩa là buông lỏng quản lý, để trường tự xác định mức điểm sàn tuyển sinh...
Tự chủ đại học: Tránh nửa vời và trói buộc!

Tự chủ đại học: Tránh nửa vời và trói buộc!

Chính phủ vừa cho phép 12 trường đại học (ĐH) thí điểm tự chủ giai đoạn 2015-2017. Dự kiến, chỉ còn hai năm nữa, tất cả các trường ĐH-CĐ công lập trên cả nước sẽ phải thực hiện tự chủ hoàn toàn. Tuy nhiên, để vững tay chèo,...