Tin Mới

Sao cứ phải là đại học!

Sao cứ phải là đại học!

Những ngày tuyển sinh vừa qua, chuyện học sinh và phụ huynh nộp-rút hồ sơ, đăng ký nguyện vọng tới bốn ngành khác nhau của cùng một trường phải chăng đang phản ánh việc cố chen chân vào đại học (ĐH) bằng mọi giá. Nhiều học sinh đã bỏ qua sở thích,...