Tháo gỡ nhiều điểm 'vướng' trong công tác tuyên truyền về Nghị quyết số 128 và Quyết định 4800
Tháo gỡ nhiều điểm 'vướng' trong công tác tuyên truyền về Nghị quyết số 128 và Quyết định 4800
(Ngày Nay) -  Sáng 29/10, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Bộ Y tế tổ chức Hội thảo trực tuyến tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và Quyết định 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP.