Tin Mới

'Vàng son' sẽ sống lại?!

'Vàng son' sẽ sống lại?!

[Ngày Nay] - Đà Lạt được bắt đầu là một thành phố nghỉ dưỡng, và chỉ vài chục năm sau, Đà Lạt được quy hoạch để chuyển từ một nơi nghỉ dưỡng thành đô thị hành chính. Và tất nhiên, miền cao nguyên nên thơ ấy tiếp tục trải qua nhiều...
Sư trụ trì chùa Ba Vàng là ai?

Sư trụ trì chùa Ba Vàng là ai?

Tối 21/3, Đại đức Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng tổ chức hẳn một buổi thuyết pháp, có livestream trên cả Facebook và Youtube để nói về chuyện làm lễ thỉnh vong, giải oan gia trái chủ ở chùa Ba Vàng đang gây xôn xao dư...
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng.

Trụ trì chùa Ba Vàng nói “oan gia trái chủ là có thật”

(Ngày Nay) - Liên quan đến việc chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng khẳng định: “Chùa chúng ta thỉnh được vong, giải được oán kiếp là do năng lực của đại chúng”