Tin Mới

Mâm cúng ông Táo, Bắc và Nam có gì khác biệt

Mâm cúng ông Táo, Bắc và Nam có gì khác biệt

Ngày 23 tháng Chạp là ngày con cháu chuẩn bị mâm cơm để cúng tiễn ông Táo về trời. Nhưng thùy theo phong tục và tập quán mà mỗi nơi có một sự chuẩn bị mâm cỗ khác nhau