Tin Mới

Đồng xu được đem bán đấu giá. Ảnh: Heritage Auctions.

200.000 USD cho một đồng xu cổ

Một đồng xu Lincoln hiếm bằng đồng được sản xuất năm 1943 đã được bán với giá hơn 200.000 USD trong một cuộc đấu giá tại tiểu bang Florida, Mỹ