Tin Mới

Đà Nẵng hợp nhất 3 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao

3 đơn vị sự nghiệp: Cung Thể thao Tiên Sơn, Trung tâm Thể dục Thể thao Người lớn tuổi và Trung tâm Thể dục – Thể thao thành phố Đà Nẵng được hợp nhất thành Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng (thứ ba bên phải qua) trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Trung tâm Thể thao TP Đà Nẵng

Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng vừa tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở gồm: Cung Thể thao Tiên Sơn, Trung tâm Thể dục Thể thao Người lớn tuổi và Trung tâm Thể dục – Thể thao thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng có chức năng tổ chức thi đấu các giải thể thao cấp thành phố, quốc gia, khu vực và quốc tế; hướng dẫn, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng và hoạt động thể thao đặc thù dành cho người cao tuổi và người khuyết tật trên địa bàn thành phố; 

Quản lý, điều hành các cơ sở tập luyện, thi đấu về thể dục thể thao của ngành; phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các sự kiện, kế hoạch tập luyện và thi đấu các giải thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao cấp thành phố, toàn quốc, khu vực và quốc tế được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng; tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ, hội, liên đoàn thể thao quần chúng; hướng dẫn Trung tâm Văn hóa – Thể thao các quận, huyện tổ chức các hoạt động thể thao.

Được biết, cán bộ lãnh đạo, quản lý Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng gồm 5 người, trong đó ông Ngô Trường Thọ được bổ nhiệm làm Giám đốc. Các Phó Giám đốc Trung tâm gồm: ông Trần Công Tự, ông Nguyễn Đình Hòa, ông Nguyễn Trọng Nhưng và ông Phan Đức Hùng. 

Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng là đơn vị cuối cùng trong lộ trình sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, từ 15 đơn vị xuống còn 9 đơn vị theo đúng kế hoạch của Đề án sắp xếp đổi mới tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP Đà Nẵng quản lý giai đoạn 2018 -2021.

Theo Tổ Quốc

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo