Tin Mới

Đề nghị công nhận bảo vật quốc gia tượng Tu sĩ Chămpa và Bộ sưu tập Bình gốm Long Thạch

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Công văn số 6374/UBND-KGVX gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị công nhận bảo vật quốc gia Tượng Tu sĩ Chămpa và Bộ sưu tập Bình gốm Long Thạch.

Theo đó, đối với Tượng Tu sĩ Chămpa, số lượng gồm 01 hiện vật; Bộ sưu tập Bình gốm Long Thạch, số lượng gồm 18 hiện vật. 

Những hiện vật ở Quảng Ngãi minh chứng về một vùng đất có bề dày lịch sử, văn hiến với những cổ vật đặc sắc. Được công nhận là bảo vật quốc gia, các hiện vật sẽ có thêm điều kiện để bảo tồn theo chế độ đặc biệt, trở thành những điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong hành trình du lịch khám phá văn hóa trên mảnh đất Quảng Ngãi.

Theo Thông tư 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) quy định, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Hồ sơ hiện vật các văn bản có liên quan, Bộ trưởng Bộ VHTTDL sẽ giao Hội đồng giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của Bộ thẩm định hiện vật và Hồ sơ hiện vật.

Tiếp đến, trong thời 10 ngày, kể từ ngày có kết quả thẩm định của Hội đồng giám định cổ vật, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa sẽ báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định việc gửi văn bản đề nghị Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia thẩm định hiện vật và Hồ sơ hiện vật. 

Sau khi có ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Bộ VHTTDL sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận bảo vật quốc gia.

Bảo vật quốc gia phải đáp ứng các tiêu chí theo Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Di sản năm 2009 như sau: Là hiện vật gốc độc bản; Là hiện vật có hình thức độc đáo; Là hiện vật có giá trị đặc biệt liên quan đến một sự kiện trọng đại của đất nước hoặc liên quan đến sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu; hoặc là tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tư tưởng, nhân văn, giá trị thẩm mỹ tiêu biểu cho một khuynh hướng, một phong cách, một thời đại; hoặc là sản phẩm được phát minh, sáng chế tiêu biểu, có giá trị thực tiễn cao, có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển ở một giai đoạn lịch sử nhất định; hoặc là mẫu vật tự nhiên chứng minh cho các giai đoạn hình thành và phát triển của lịch sử trái đất, lịch sử tự nhiên.

Theo Tổ Quốc

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo