Tin Mới

Lễ hội đền Xã Tắc năm 2019

Ngày 6-3, tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ hội đền Xã Tắc năm 2019. Đông đảo nhân dân và du khách về dự. Đền Xã Tắc tại TP Móng Cái được xây dựng từ cuối thế kỷ XIII, đầu thế kỷ XIV.

Nghi thức nghinh thần tại Lễ hội đền Xã Tắc 2019. Ảnh: baoquangninh.com.vn

3 pho tượng thánh được thờ tại đền gồm Thần chủ xã tắc Đại vương, Cao Sơn Đại vương và Hưng Nhượng vương Trần Quốc Tảng. Đây là di tích ghi lại những dấu ấn lịch sử, nơi ông cha ta trấn yên bờ cõi, có giá trị như một cột mốc văn hóa lịch sử nơi biên ải. Phần lễ tại đền Xã Tắc bao gồm các nghi thức chính lễ: Lễ cấp thủy; lễ mộc dụng (tắm tượng); lễ nghinh thần (rước thần Xã, thần Tắc)... Trong phần hội có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, như biểu diễn văn nghệ dân gian, tổ chức các trò chơi truyền thống...

Theo QĐND

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo