Tiếp tục triển khai công văn, loại 'hiện vật lạ' khỏi di tích

0
Chia sẻ

Bộ VHTT&DL vừa có công văn yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai thanh tra, kiểm tra, kiên quyết loại bỏ ra khỏi di tích các "hiện vật lạ".

Ngày 19/01/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 154/BVHTTDL-MTNATL gửi các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành; Sở Văn hoá Thể thao các tỉnh/thành về việc tiếp tục triển khai Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL ngày 08/8/2014 về việc “Không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam” nhằm lành mạnh môi trường thẩm mỹ của cộng đồng, giữ gìn truyền thống và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Tiếp tục triển khai công văn, loại 'hiện vật lạ' khỏi di tích - ảnh 1

Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL ngày 08/8/2014.

Theo đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa Thể thao các tỉnh/thành tiếp tục triển khai thanh tra, kiểm tra, kiên quyết loại bỏ ra khỏi di tích các hiện vật không có trong danh mục xếp hạng của di tích, thực hiện nghiêm túc Luật Di sản văn hóa, Nghị định số 158/2013/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Quảng cáo.

Đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa Thể thao các tỉnh/thành tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền vận động để mọi tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, không sử dụng các sản phẩm, biểu tượng, linh vật ngoại lai, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Tiếp tục triển khai công văn, loại 'hiện vật lạ' khỏi di tích - ảnh 2

Di dời sư tử đá ngoại lai ra khỏi đình làng tại làng nghề Trạch Xá (xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Đề nghị các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa Thể thao các tỉnh/thành gửi báo cáo công tác triển khai thực hiện Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL (từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015) về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/01/2016 (qua Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội. Email: mythuatnhiepanh@gmail.com). Báo cáo gửi kèm danh mục biểu tượng, linh vật ngoại lai, đồ vật trưng bày sai quy định tại các di tích đã xếp hạng mà chưa di dời được; nêu rõ các vấn đề vướng mắc khi triển khai thực hiện

Sau hơn 01 năm triển khai Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL, việc thay thế, di dời các linh vật không phù hợp đã nhận được sự đồng thuận của xã hội và các cơ quan báo chí, truyền thông, góp phần làm thay đổi nhận thức của đông đảo quần chúng nhân dân trong việc sử dụng các sản phẩm, biểu tượng, linh vật khi trưng bày, cung tiến, cũng như nâng cao ý thức trong việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ và luật pháp liên quan đến việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá.

Tại nhiều địa phương trong cả nước, cộng đồng người dân đã tự giác di dời, gỡ bỏ các sản phẩm, biểu tượng, linh vật... trưng bày không phù hợp trong di tích, thực hiện đúng Luật Di sản văn hóa. Các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương đã tích cực triển khai rà soát, tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Di sản văn hoá ở các di tích.

Hoạt động sản xuất, buôn bán các sản phẩm biểu tượng, linh vật ở các làng nghề truyền thống đã có nhiều thay đổi mạnh mẽ. Tại các làng nghề, người thợ đã có ý thức trong việc tìm hiểu văn hóa truyền thống, không sản xuất, cung cấp cho thị trường trong nước sản phẩm, biểu tượng, linh vật theo mẫu ngoại lai. Nhiều cơ sở chế tác đã tìm tòi, sáng tạo ra những sản phẩm mang tính thẩm mỹ phù hợp với truyền thống Việt Nam. Nhiều đơn vị, cá nhân đã nhiệt tình tham gia công tác sưu tầm, nghiên cứu, tạo các sản phẩm, biểu tượng, linh vật mang bản sắc văn hóa Việt Nam.
Tuệ Linh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu