Tin Mới

45 đời tổng thống Mỹ: Ai giữ chức hai nhiệm kỳ không liên tiếp?

 Nước Mỹ có 45 đời tổng thống, trong đó có một tổng thống giữ chức hai nhiệm kỳ không liên tiếp.

Theo Tiền Phong

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo