Tin Mới

Phó Chủ tịch huyện phản ứng gay gắt khi được đo thân nhiệt: Có bị xử lý hình sự?

Báo nói Ngày Nay
%3cdiv%3eXác định hành vi không chịu đo thân nhiệt%2c xúc phạm lực lượng chức năng phòng%2c chống dịch COVID-19 của Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản là rất nghiêm trọng%2c Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông này cho đến khi có quyết định mới. Đồng thời cho biết sau khi làm rõ hành vi sẽ đưa quyết định có xử lý hành chính hoặc hình sự hay không.%3c/div%3e
%3cobject width%3d%22645%22 height%3d%22320%22 name%3d%22epi33543917%22 id%3d%22epi33543917%22 classid%3d%22clsid%3aD27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000%22%3e
%3cparam value%3d%22/App_Themes/ktplayer.swf%22 name%3d%22movie%22%3e
%3cparam value%3d%22true%22 name%3d%22allowfullscreen%22%3e
%3cparam value%3d%22always%22 name%3d%22allowscriptaccess%22%3e
%3cparam value%3d%22transparent%22 name%3d%22wmode%22%3e
%3cparam value%3d%22file%3dhttps%3a//video.ngaynay.vn/9e9aee0f7d14901f87827a5cc1d9891e/5e956ac2/2020_04_13/kimdung/pho_chu_tich_huyen_phan_ung_gay_gat_khi_duoc_do_than_nhiet_co_bi_xu_ly_hinh_su_xa_hoi_bao_dien_tu_tien_phong.mp4%22 name%3d%22flashvars%22%3e%3cembed width%3d%22645%22 height%3d%22320%22 flashvars%3d%22file%3dhttps%3a//video.ngaynay.vn/9e9aee0f7d14901f87827a5cc1d9891e/5e956ac2/2020_04_13/kimdung/pho_chu_tich_huyen_phan_ung_gay_gat_khi_duoc_do_than_nhiet_co_bi_xu_ly_hinh_su_xa_hoi_bao_dien_tu_tien_phong.mp4%22 allowfullscreen%3d%22true%22 allowscriptaccess%3d%22always%22 bgcolor%3d%22%23000000%22 src%3d%22/App_Themes/ktplayer.swf%22 name%3d%22epi33543917%22 id%3d%22epi33543917%22%3e%3c/object%3e

Theo Tiền Phong

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo