Tin Mới

Sập bẫy đưa lao động đi Singapore và Canada

Báo nói Ngày Nay
Lợi dụng tâm lí muốn đổi đời, thời quan qua, nhiều công ty cũng như cá nhân môi giới đã tổ chức đưa người lao động đi làm việc chui ở những thị trường như Canada hay Singapore... Đây là những thị trường mà Chính phủ Việt Nam chưa ký kết bất cứ hiệp định hợp tác lao động nào, vì vậy những rủi ro mà người lao động phải gánh chịu là rất lớn.

Theo VNEWS

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo