Tin Mới

Nhiều doanh nghiệp CNTT gặp khó do dịch viêm phổi Vũ Hán

Samsung, Apple, LG… gặp khó khăn do dịch viêm phổi Vũ Hán

Tình trạng đóng cửa thông quan hàng hóa sẽ gây khó khăn trong việc nhập khẩu đầu vào sản xuất cho rất nhiều dự án FDI từ Trung Quốc, từ đó ảnh hưởng tiếp tới tiến độ, công tác chuẩn bị cũng như triển khai các dự án ở Việt...