Tin Mới

Dân số Việt Nam đang 'có vấn đề'

Dân số Việt Nam đang 'có vấn đề'

[Ngày Nay] - Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới đã chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Nhưng việc triển khai thực hiện đến nay còn không ít vướng mắc. 
Chính phủ Nhật Bản có nhiều chính sách hỗ trợ cho việc sinh sản.

'Virus' ngại đẻ lan khắp toàn cầu

[Ngày Nay] - Hơn ba năm sau khi dỡ bỏ chính sách Một con, tỷ lệ sinh của Trung Quốc vẫn thấp một cách “bướng bỉnh”, khiến các quan chứcTrung Quốc sốt sắng kêu gọi, thúc giục các gia đình trẻ đẻ thêm con
Công bố kết quả Tổng điều tra dân số 2019

Công bố kết quả Tổng điều tra dân số 2019

Tổng số dân của Việt Nam vào thời điểm 0h ngày 01/4/2019 là 96.208.984 người, trong đó dân số nam là 47.881.061 người (chiếm 49,8%) và dân số nữ là 48.327.923 người (chiếm 50,2%). Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông...