Tin Mới

Ai là hổ tướng đứng đầu nhà Tây Sơn?

Ai là hổ tướng đứng đầu nhà Tây Sơn?

(Ngày Nay) - “Tây Sơn thất hổ tướng” là danh hiệu người đời chỉ 7 danh tướng của nhà Tây Sơn. Họ từng cùng vua Quang Trung lập những chiến công hiển hách trên chiến trường