Nghị định 79/2021/NĐ-CP điều chỉnh tỷ lệ cho vay lại vốn ODA từ ngày 1/10/2021 (Ảnh minh hoạ).
Giảm tỉ lệ cho vay vốn ODA theo từng địa phương cụ thể
(Ngày Nay) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. Theo đó, đối với những tỉnh thu không đủ chi, phải nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương từ 50% trở lên, sẽ điều chỉnh giảm tỷ lệ cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi…