Tin Mới

Bí ẩn về "con mắt thứ 3" của loài người

Bí ẩn về "con mắt thứ 3" của loài người

Tuyến tùng quả trong não bộ con người có cấu trúc của một con mắt. Nó có các tế bào hoạt động như các thụ thể cảm quang, có chức năng tương đồng như võng mạc... Khoa học phương Tây đang dần dần tiếp nhận rằng thể tùng quả là...