Tin Mới

Hành trình vượt ngục của các chiến sỹ cách mạng kiên trung

Hành trình vượt ngục của các chiến sỹ cách mạng kiên trung

 Những chiến công vang dội của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX có sự góp sức của biết bao thế hệ tù chính trị từng bị giam trong các “địa ngục trần gian”. Không chịu chết mòn nơi ngục tù thực dân, đế quốcấy, những chiến sĩ cách...