Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tổng Bí thư chỉ đạo tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn nữa, đưa việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở đi vào nền nếp, giành nhiều kết quả mới to lớn hơn
Đoạn Quốc lộ 7 qua khu vực eo Vực Bồng bị đất đá sạt lở gây ách tắc. (Ảnh: Bá Hậu)

Quốc lộ 7 sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông

(Ngày Nay) - Do mưa lớn kéo dài đã làm cho tuyến Quốc lộ 7 đi qua địa bàn huyện Con Cuông, Nghệ An bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông cục bộ. Các đơn vị quản lý đang tập trung nhân vật lực làm việc để đảm bảo thông tuyến sớm nhất