Bộ Công Thương thực hiện chỉ đạo làm rõ tài sản của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Ngân Phương 0
Chia sẻ

(Ngày Nay) -Bộ Công Thương vừa cho biết đã nhận được văn bản chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 16 tháng 02 năm 2017 liên quan tới việc làm rõ thông tin về tài sản của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa.
 

Bộ Công Thương khẳng định Ban cán sự đảng Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan hữu quan để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Trước đó, Văn phòng Trung ương Đảng đã có công văn số 3308-CV/VPTW thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư về nội dung các bài báo liên quan đến bà Hồ Thị Kim Thoa, thứ trưởng Bộ Công thương.

Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp Ban tổ chức Trung ương, Ban nội chính Trung ương, Ban cán sự Đảng, Bộ Kế hoạch - đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ khẩn trương kiểm tra, thanh tra, xem xét, kết luận những nội dung mà các bài báo đã nêu và những vấn đề khác có liên quan và sớm báo cáo kết quả với Ban bí thư”.

Tổng Bí thư “yêu cầu Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật có liên quan để sớm sửa đổi hoặc kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng, chống thất thoát tài sản của Nhà nước, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước”.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu