Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015

0
Chia sẻ

Học viện Khoa học Quân sự chính thức cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 của học viện năm học 2015.

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 1

Hội đồng tuyển sinh Học viện Khoa học thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào các ngành tại Học viện Khoa học Quân sự năm 2015.

Cách tính điểm: Điểm xét tuyển đối với các ngành xác định môn thi chính (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 ở các Tổ hợp xét tuyển D01, D02, D04) được quy về thang điểm 30, cách tính như sau:

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 2

(ĐXT: Điểm xét tuyển, ĐƯT: Điểm ưu tiên)

Hệ quân sự

Ngành Ngôn ngữ Anh- Nữ

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 3

Ngành Ngôn ngữ Anh- Nam miền Bắc

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 4

Ngành Ngôn ngữ Anh- Nam miền Nam

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 5

Ngành Ngôn ngữ Nga Tổ hợp D01- Nữ

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 6

Ngành Ngôn ngữ Nga Tổ hợp D01- Nam miền Bắc

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 7

Ngành Ngôn ngữ Nga Tổ hợp D01- Nam miền Nam

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 8

Ngành Ngôn ngữ Nga Tổ hợp D02- Nữ

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 9

Ngành Ngôn ngữ Nga Tổ hợp D02- Nam miền Bắc

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 10

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp D01- Nữ

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 11

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp D01- Nam miền Bắc

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 12

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp D01- Nam miền Nam

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 13

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp D04- Nữ

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 14

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp D04- Nam miền Bắc

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 15

Ngành Quan hệ Quốc tế- Nữ

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 16Ngành Quan hệ Quốc tế- Nam miền Bắc

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 17

Ngành Quan hệ Quốc tế- Nam miền Nam

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 18

Ngành TSKT Tổ hợp A00- Nam miềm Bắc

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 19

Ngành TSKT Tổ hợp A00- Nam miền Nam

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 20

Ngành TSKT Tổ hợp A01- Nam miềm Bắc

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 21

Ngành TSKT Tổ hợp A01- Nam miền Nam

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 22

Hệ dân sự

Ngành Ngôn ngữ Anh Hệ Dân sự

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 23
Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 24

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Hệ Dân sự- Tổ hợp D01

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 25

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Hệ Dân sự- Tổ hợp D04

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 26

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015

Cập nhật danh sách thí sinh ĐKXT NV1 vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 - anh 27

Hiện tại, danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2015 đã được báo cáo lên Ban tuyển sinh Quân sự/Bộ Quốc phòng chờ quyết định.

Xem thêm:

- Cập nhật danh sách hồ sơ xét tuyển các trường khối quân đội, công an

- Danh sách hồ sơ xét tuyển của 150 trường Đại học, Học viện (cập nhật)

Tuấn Minh (t/h)Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu