Tin Mới

Chỉ được phép mang thai hộ duy nhất 1 lần trong đời

Luật quy định người mang thai hộ là người đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần.

Ngày 10/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 11 luật đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Hải quan; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam…

Người mang thai hộ phải là người đã làm mẹ

Luật Hôn nhân và Gia đình được công bố ngày 10/7 cũng xác định con sinh ra trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là con chung của vợ chồng nhờ mang thai hộ kể từ thời điểm con được sinh ra. Luật cũng quy định cụ thể điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản.

Chỉ được phép mang thai hộ duy nhất 1 lần trong đời - anh 1

Ảnh minh họa.

Luật cũng đưa ra điều kiện vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; Vợ chồng đang không có con chung; Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

Người được nhờ mang thai hộ phải là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng người nhờ mang thai hộ; Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần; Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ đã có chồng thì phải có sự đồng thuận bằng văn bản của người chồng.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo