Chính phủ thông qua chủ trương đầu tư Dự án Gang thép Hòa Phát Dung Quất

PV 0
Chia sẻ

(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về việc đồng ý chủ trương đầu tư Dự án đầu tư khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất tại Khu Kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi.
Văn bản số 152 ký ngày 25/1/2017 nêu rõ: Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10497 ngày 20/12/2016), ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 118 ngày 10/1/2017), Bộ Giao thông Vận tải (công văn số 227 ngày 9/1/2017), Bộ Công Thương (công văn số 253 ngày 10/1/2017), Bộ Xây dựng (công văn số 253 ngày 13/1/2017), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 29 ngày 6/1/2017), Bộ Tài chính (công văn số 791 ngày 18/1/2017) về chủ trương đầu tư Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thé Hòa Phát Dung Quất tại Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 10497 ngày 20/12/2016 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất tại khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi.
2. Bộ Công Thương thẩm định thiết kế cơ sở của Dự án theo quy định tại Nghị định số 59 ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý đàu tư xây dựng, trong đó đảm bảo nhà đầu tư tuân thủ các cam kết về công nghệ, thiết bị và các tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường theo quy định của pháp luật.
3. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giám sát nhà đầu tư thực hiện các cam kết về công nghệ thiết bị sản xuất quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
4. Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án theo quy định pháp luật về môi trường phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xây dựng phương án quan trắc, giám sát về môi trường đối với Dự án, đảm bảo nhà đầu tư tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và các cam kết về môi trường quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu