Đà Nẵng lần đầu tiên tiến cử cán bộ dưới 35 tuổi làm lãnh đạo

Theo Đại đoàn kết - 0
Chia sẻ

Đà Nẵng sẽ tiến cử những cán bộ trẻ làm lãnh đạo.

(Ngày Nay) - Đà Nẵng xây dựng đề án tiến cử cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo. Để giải quyết những rào cản, đề án có chế độ chính sách động viên cán bộ lớn tuổi nghỉ hưu trước tuổi, nhường vị trí lại cho cán bộ trẻ.
Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành đề án “Xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ đảm nhiệm các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ chủ chốt thành phố đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.
Đây là lần đầu tiên các cán bộ trẻ ở Đà Nẵng sẽ được cấp trên tiến cử vào vị trí lãnh đạo, quản lý.
Theo đó, đối tượng tạo nguồn là lãnh đạo, quản lý hiện đang giữ các chức vụ từ phó trưởng phòng (và tương đương) trở lên thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, mặt trận và toàn thể thành phố; từ phó trưởng phòng (và tương tương) trở lên của các cơ quan Đảng, chính quyền, ban, ngành, mặt trận, quận, huyện; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND xã, phường.
Tiêu chuẩn chuyên môn là đại học chính quy công lập hoặc tốt nghiệp bậc đại học trở lên tại một số cơ sở đào tạo ở nước ngoài được Bộ GD- ĐT công nhận; kết quả tốt nghiệp loại khá trở lên, khả năng ngoại ngữ B1 châu Âu; trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; đã phải công tác ít nhất từ 5 năm trở lại tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc TP Đà Nẵng; có tuổi đời dưới 35 tuổi từ tính đến thời điểm tham gia đề án…
Đề án sẽ mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng mềm cho cán bộ tham gia đề án. Sau mỗi khóa bồi dưỡng, cán bộ phải viết bài thu hoạch, nêu ý tưởng khi được giao nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tạo điều kiện cho cán bộ được rèn luyện thử thách, tích lũy kinh nghiệm qua thực tiễn, kết hợp với công tác luân chuyển, bố trí cán bộ. Thời gian thử thách, tích lũy kinh nghiệm ít nhất 3 năm trở lên; chọn những địa phương khó khăn, có những vấn đề nổi cộm, lĩnh vực phức tạp để thử thách.
Để giải quyết những rào cản, đề án còn có chế độ chính sách động viên cán bộ lớn tuổi nghỉ hưu trước tuổi nhường vị trí lại cho cán bộ trẻ. Có phương án, kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ giữa các cấp, các ngành để tạo điều kiện thuận lợi trong việc bố trí, giao việc, thử thách cán bộ tham gia đề án.
Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho biết, cơ cấu cán bộ trẻ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp còn thấp, chưa có tính kế thừa. Cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý hiện nay có 413 người, trong đó trẻ dưới 40 tuổi chỉ có 34 người, chiếm 8,23%.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu