Du học Trung Quốc: Điều kiện xét tuyển học bổng tỉnh Phúc Kiến

0
Chia sẻ

Tỉnh Phúc Kiến đã thành lập ra quỹ học bổng Phúc Kiến dành cho học sinh sinh viên nước ngoài. Quỹ học bổng này có các chương trình học ngắn hạn và dài hạn

Điều kiện xét học bổng Tỉnh Phúc Kiến

- Không mang quốc tịch Trung Quốc

- Học bổng hệ đại học: cần có bằng tốt nghiệp cấp 3 và tuổi không vượt quá 30.

- Học bổng hệ thạc sĩ: tốt nghiệp đại học và tuổi không vượt quá 50

- Học bổng ngắn hạn nâng cao chuyên môn: tốt nghiệp đại học hoặc đã có ít nhất 2 năm học đại học, tuổi không vượt quá 50.

- Học bổng hệ tiến sĩ: có bằng thạc sĩ và tuổi không vượt quá 40.

- Học bổng dài hạn cho đề tài nghiên cứu: cần có bằng thạc sĩ trở lên hoặc có học vị phó giáo sư trở lên, tuổi không vượt quá 50

- Khả năng ngôn ngữ của người xin học bổng đáp ứng theo yêu cầu của trường, chuyên nghành tiếp nhận học bổng này.

- Không được cùng lúc tiếp nhận học bổng chính phủ

Du học Trung Quốc: Điều kiện xét tuyển học bổng tỉnh Phúc Kiến - anh 1

Nội dung học bổng Tỉnh Phúc Kiến

- Học bổng 1 năm cho nâng cao chuyên môn: 30,000RMB/người/năm

- Thời gian ngắn (thông thường 3-6 tháng): 5,000 RMB/người/tháng

- Hệ đại học (3-4 năm): 30,000 RMB/người/năm

- Hệ thạc sĩ (2-3 năm): 40,000 RMB/người/năm

- Hệ tiến sĩ (3-4 năm): 50,000 RMB/người/năm

Thời gian nộp học bổng: Từ tháng 1- tháng 4 hàng năm

Hồ sơ xin học bổng:

- Đơn xin học bổng tỉnh Phúc Kiến theo mẫu

- Bằng cấp cao nhất (dịch thuật công chứng)

- Giấy khám sức khỏe cho người nước ngoài theo mẫu (với người xin học bổng thời hạn hơn 6 tháng)

- Kế hoạch học tập (400 chữ trở lên) hoặc kế hoạch nghiên cứu (800 chữ trở lên)

- Xin học bổng các chuyên nghành nghệ thuật, yêu cầu có thêm một tác phẩm do người xin học bổng thực hiện

- Người xin học bổng chưa đủ 18 tuổi yêu cầu phải có giấy tờ bảo lãnh hợp pháp của người giám hộ

Chú ý: Hồ sơ xin học bổng sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

Xem thêm:

- Du học Trung Quốc: Học bổng toàn phần dành cho học sinh quốc tế của tỉnh Vân Nam

- Các loại học bổng Trung Quốc hấp dẫn du học sinh nước ngoài

Nguồn tham khảo: VinahureBình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu