Tin Mới

Giải phóng Miền Nam 30/4/1975: Tiếp tục tổng công kích - 27/4/1975

(Ngày Nay) - Ngày 27 tháng 4 năm 1975 quân ta tiếp tục tổng tiến công vào các vị trí cố thủ của Việt Nam Cộng Hòa xung quanh Sài Gòn.

Nguồn: Truyền hình QPVN

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo