Hà Nội đổi vị trí 180 cán bộ để ngừa tham nhũng

Theo Tiền Phong - 0
Chia sẻ

Ảnh minh họa

(Ngày Nay) - Trong báo cáo gửi HĐND TP Hà Nội về công tác phòng, chống tham, theo lãnh đạo UBND TP cho biết, năm 2016 Hà Nội đã đổi vị trí 180 cán bộ để ngừa tham nhũng.

Báo cáo nêu rõ năm 2016, Thanh tra TP Hà Nội và thanh tra các sở, ngành, quận, huyện đã triển khai 330 cuộc thanh tra, có 231 cuộc theo kế hoạch và 99 cuộc đột xuất, trong đó đã chuyển cơ quan điều tra 9 vụ. Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, trong đó riêng năm 2016, toàn thành phố đã chuyển đổi vị trí 180 cán bộ, công chức. 

UBND TP Hà Nội cho rằng, mặc thành phố quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng, nhưng tình hình tham nhũng tại thành phố vẫn diễn biến phức tạp và còn tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực. Thành phố cũng nhận định tính chất tham nhũng ngày càng phức tạp, thủ đoạn tham nhũng tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng ngày càng rộng.

“Vẫn còn dư luận về tình trạng nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Tham nhũng vẫn là một trong những vấn đề bức xúc của xã hội và là một yếu tố tiềm ẩn, nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội” - báo cáo của UBND TP Hà Nội nêu.

Đề cập về những giải pháp trọng tâm về phòng chống tham nhũng năm 2017, UBND TP Hà Nội cho biết, sẽ hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực, xóa bỏ tình trạng “xin-cho”, tập trung trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tín dụng-ngân hàng, quản lý tài chính, mua sắm tài sản công, tổ chức cán bộ, quản lý doanh nghiệp nhà nước.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu