Tin Mới

Hà Nội: Mở lớp phổ cập bơi cho trẻ em trên toàn thành phố

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, năm 2018, Sở sẽ chương trình là đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội.

Việc tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như: Tuyên truyền về phòng chống đuối nước cho trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở; tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp tại gia đình, trường học và cộng đồng.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng xây dựng, đánh giá và nhân rộng mô hình phòng, chống đuối nước; tìm ra các nguyên nhân, hoàn cảnh xảy ra đuối nước ở các địa phương; kiến thức, thái độ và hành vi của người dân về vấn đề đuối nước làm cơ sở cho việc thực hiện các giải pháp phòng chống đuối nước; rà soát, bổ sung các biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn... tại các khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước.

Phong trào trẻ em học bơi, chống tai nạn đuối nước cũng được đẩy mạnh. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ triển khai việc tập huấn cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước tại các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, trường học trên địa bàn thành phố; tổ chức tập huấn về sơ cấp cứu, kỹ thuật cứu đuối cho cộng tác viên tại cộng đồng, cán bộ y tế, cán bộ của các ban, ngành tham gia công tác phòng, chống đuối nước tại cộng đồng.

Đồng thời rà soát, bổ sung, thực hiện quy định về phòng chống đuối nước, sơ cấp cứu tại các nơi vui chơi du lịch trên địa bàn thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ mở lớp phổ cập bơi cho trẻ em trên địa bàn thành phố từ 15/5-30/8/2018. Qua đó, từng bước giảm tỉ lệ tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội. Bảo đảm thiết thực, hiệu quả theo phương châm "An toàn, hiệu quả, bổ ích", thu hút sự tham gia của trẻ em trên địa bàn thành phố, nhất là trẻ em vùng xa trung tâm.

Trong kế hoạch này cũng nêu rõ, 100% các đơn vị quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố có kế hoạch triển khai chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em; đồng thời duy trì nhân rộng các mô hình phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em...

 

 

Theo Chính phủ

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo