Tin Mới

Hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư năm 2018

Chiều 19-5, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã công bố Quyết định số 721-QĐNS/TW ngày 29-3-2018 thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư kiểm tra đối với Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra là lãnh đạo các Vụ chức năng thuộc các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương.
 
 Về phía Bộ Thông tin và Truyền thông có đồng chí, Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí trong Ban cán sự đảng và đại diện các đơn vị được kiểm tra thuộc Bộ.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc thành lập Đoàn kiểm tra tại Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, nội dung kiểm tra là: Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28-5-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.
 

Hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư năm 2018 - ảnh 1 Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn kiểm tra quán triệt những nội dung sẽ kiểm tra, đó là: Việc quán triệt các các nội dung Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) gắn với Kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông. Trên cơ sở nội dung kiểm tra, đồng chí đề nghị, Bộ cần báo cáo việc xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng (nêu trên) tại Bộ như thế nào? kết quả việc triển khai tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các đơn vị, tổ chức ra sao? những khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị, đề xuất gì cần tháo gỡ để tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết và kết luận của Đảng trong thời gian tiếp theo...

 

Hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư năm 2018 - ảnh 2 Đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị

Theo kế hoạch, Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra (theo nội dung đã được gợi ý), gửi Đoàn kiểm tra trước ngày 18-6-2018. Mốc thời gian kiểm tra từ tháng 6-2013 đến thời điểm kiểm tra (trọng tâm từ tháng 11-2017) và sẽ hoàn thành việc kiểm tra trong quý III-2018.

Hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư năm 2018 - ảnh 3 Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn công bố Quyết định của Ban Bí thư thành lập Đoàn kiểm tra tại Bộ Thông tin và Truyền thông

 

 

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo