Ông Phạm Sỹ Quý bị cảnh cáo và thôi chức Giám đốc Sở TN-MT

Pv 0
Chia sẻ

Ông Phạm Sỹ Quý nguyên Giám đốc Sở TNMT tỉnh Yên Bái

(Ngày Nay) - Ông Phạm Sỹ Quý bị cảnh cáo cả về Đảng và chính quyền đồng thời bị cho thôi các chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Từ hôm nay, ông Quý đảm nhiệm chức vụ Phó Văn phòng HĐND tỉnh Yên Bái.


Ngày 27/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng đã ký Công văn số 2335/UBND-VX gửi tới Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ thông tin truyền thông và các cơ quan thông tấn báo chí để báo cáo và cung cấp thông tin bước đầu về kết quả xử lý kỷ luật cán bộ sau thanh tra.

Công văn do Phó Chủ tịch Nguyễn Chiến Thắng ký nêu rõ: Thực hiện Kết luận số 2681/KL-TTCP ngày 20/10/2017 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng; việc chấp hành pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập liên quan tới khu đất tại tổ 42, 52 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái (sau đây gọi tắt là Kết luận thanh tra); Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục theo đúng nội dung kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, bao gồm việc xem xét, xử lý các cán bộ có vi phạm đã được nêu trong Kết luận thanh tra.

Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc và cầu thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái đã căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, đối chiếu với nội dung Kết luận thanh tra, tiến hành xém xét, xử lý kỷ luật đối với các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật các cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ.

Cụ thể: Sau khi tiến hành các bước theo quy định, ngày 27/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về Đảng và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về chính quyền đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, cụ thể như sau:

1. Đối với ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái:

- Về Đảng: Áp dụng hình thức kỷ luật “Cảnh cáo”. Đồng thời, cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Về chính quyền: Áp dụng hình thức kỷ luật “Cảnh cáo”. Đồng thời, cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, đảm nhiệm chức vụ Phó Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Đối với ông Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND Thành phố Yên Bái:

- Về Đảng: Áp dụng hình thức kỷ luật “Khiển trách”.

- Về chính quyền: Áp dụng hình thức kỷ luật “Khiển trách”.

3. Đối với ông Nguyễn Yên Hiền - Phó chủ tịch UBND Thành phố Yên Bái:

- Về Đảng: Áp dụng hình thức kỷ luật “Khiển trách”.

- Về chính quyền: Áp dụng hình thức kỷ luật “Khiển trách”.

Các quyết định thi hành kỷ luật, điều động cán bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/10/2017.

Ngoài ra, "đối với các trường hợp cán bộ, công chức có vi phạm theo phân cấp thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan chức năng của tỉnh, hiện nay các cơ quan này đang xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền" - báo cáo do Phó Chủ tịch tỉnh Yên Bái ký nêu rõ.


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu