Thanh tra Chính phủ chỉ ra các sai phạm của Ngân hàng Nhà nước

Huy Vũ 0
Chia sẻ

(Ngày Nay) - Kết luận chỉ ra rằng Ngân hàng Nhà nước chưa có các phương án đối phó với các nguy cơ tiềm ẩn của hệ thống tín dụng

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại Ngân hàng Nhà nước, theo Zing news.

Theo đó, công tác giám sát của Ngân hàng Nhà nước chưa tổng hợp và phân tích sâu sắc các báo cáo của tổ chức tín dụng về các nội dung diễn biến cơ cấu tài sản nợ và tài sản có; chất lượng tài sản có; vốn tự có; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh; việc thực hiện quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật khác.

Hệ thống tín dụng có nhiều tiềm ẩn rủi ro nhưng Ngân hàng Nhà nước chưa có giải pháp tiến hành thanh tra đồng bộ và kịp thời; không rà soát và phối hợp với kết quả giám sát từ xa để xây dựng kế hoạch dẫn đến việc các năm luôn phải điều chỉnh kế hoạch một cách bị động.

Bên cạnh đó, NHNN chậm ban hành quyết định đặt các tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, khi tổ chức tín dụng lâm vào một trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 146 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.

Về công tác phòng chống tham nhũng, các văn bản hướng dẫn về kê khai và công khai tài sản, thu nhập của NHNN không tuân thủ các quy định, dẫn tới việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của NHNN hàng năm chưa đúng về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, chậm thời gian.

Ngoài ra, NHNN và các cơ quan trực thuộc còn nhiều tồn tại, khuyết điểm trong việc chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển công tác…báo Pháp luật TP HCM đưa tin.

Tổng hợp


 


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu