Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử

0
Chia sẻ

Theo trang tin chính thức của Đại hội XII, ông Nguyễn Phú Trọng đã được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng hôm nay.

Lúc 15h04, trang tin chính thức đại hội XII đưa bức ảnh của TTXVN với dòng chú thích: Các đại biểu Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII.

Ông Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi, quê tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử - ảnh 1

Các đại biểu Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử. Ảnh TTXVN.

Tham gia Thường trực Bộ Chính trị từ 8/1999, ông Trọng lần lượt giữ các chức vụ quan trọng như Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội khóa XII, Tổng Bí thư BCH Trung ương khóa XI. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng là người tham gia trực tiếp chỉ đạo việc biên soạn Văn kiện Đại hội IX, X, XI, XII.

Ngày 27/1, Hội nghị thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII tập trung vào công tác nhân sự, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo quy trình, Hội nghị biểu quyết về số lượng ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, lập danh sách ứng viên, bầu cử và công bố kết quả.

Sau khi có kết quả bầu Bộ Chính trị, Hội nghị bầu Tổng Bí thư trong số các Ủy viên Bộ Chính trị vừa trúng cử. Theo quy định, Hội nghị sẽ nghe báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn vị trí Tổng Bí thư, dự kiến nhân sự được Ban chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu, lập danh sách ứng viên, bầu cử và công bố kết quả.

Trong ngày 27/1, Ban chấp hành Trung ương khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất tại Trụ sở Trung ương Đảng tại Hà Nội để bầu Bộ Chính trị, sau đó bầu Tổng Bí thư trong số các ủy viên Bộ Chính trị khóa XII vừa được bầu; bầu Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương.

Sáng 28/1, Ban chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt trong phiên bế mạc Đại hội. Tổng Bí thư sẽ phát biểu ý kiến, đọc diễn văn bế mạc.

BTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu