UV BCT Võ Văn Thưởng làm việc cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Minh Anh 0
Chia sẻ

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.

(Ngày Nay) - Sáng nay 6/7, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã công bố quyết định, kế hoạch và gợi ý báo cáo tự kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị , đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, hàng năm, Bộ chính trị và Ban Bí thư có chương trình kiểm tra. Năm nay, Ban bí thư lập 5 đoàn kiểm tra khác nhau với mục đích kiểm tra làm rõ trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chị thị 05 xem đạt được gì, chưa đạt được gì để làm tốt hơn.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế như: ở nhiều nơi việc phê bình, tự phê bình làm còn hình thức, chưa sâu sắc. Trong kiểm điểm nói nhiều về kết quả, thành tích xuất sắc, chưa thẳng thắn chỉ ra những yếu kém để có hướng khắc phục, sửa chữa. Kiểm điểm nhưng chưa chỉ rõ khuyết điểm, nói chung chung, bình quân chủ nghĩa. Những tồn tại này cần được khắc phục ngay. Quá trình kiểm tra cần chỉ rõ những vấn đề cụ thể cần giải quyết, trong kiểm điểm phải thực sự sâu sắc, khách quan và thẳng thắn, với tinh thần tự phê cao, tránh bệnh thành tích. Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp chặt chẽ, chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ rõ những việc cần làm, nỗ lực thực hiện tốt để quá trình kiểm tra đạt hiệu quả thiết thực.

UV BCT Võ Văn Thưởng làm việc cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, theo Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là hai nội dung đặc biệt quan trọng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng. Trong thời gian qua, Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã phối hợp với Đảng ủy cơ quan bộ lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ cơ quan với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

Ban cán sự Đảng Bộ KHĐT cũng như các tổ chức cơ sở Đảng đã tích cực xây dựng, ban hành và thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai Nghị quyết TW4 và Chỉ thị 05. Trong đó, đặc biệt tập trung vào việc nêu gương tự giác của người đứng đầu; thực hiện các biện pháp nhằm đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành ý thức tự giác; chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các đảng viên.

Căn cứ Chương trình kiểm tra số 40-CTr/TW ngày 03/02/2017 của Bộ Chính trị, Quyết định số 476-QĐNS/TW ngày 31/3/2017 của Ban Bí thư, Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo, giao Văn phòng Ban cán sự đảng làm đầu mối chuẩn bị đề cương báo cáo gửi các đơn vị thuộc Bộ để chuẩn bị báo cáo từ cấp cơ sở đến Ban cán sự đảng. 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu