Tin Mới

Khánh tại cơ quan điều tra.

Tài xế Uber khai hiếp dâm khách vì thấy đẹp

Thấy chị Huyền đẹp lại không biết đường đi nên Khánh đã chở chị này đến nơi vắng để giở trò đồi bại. Thực hiện xong hành vi, anh ta còn cướp tài sản của chị này.