Nga tách thành công khỏi mạng internet toàn cầu

Nga tách thành công khỏi mạng internet toàn cầu

(Ngày Nay) - Hôm qua (23/12), Nga đã hoàn thành một loạt thử nghiệm để xem liệu các dịch vụ internet của họ có thể hoạt động nếu nước này tách khỏi mạng toàn cầu (world wide web) – Thứ trưởng Truyền thông Nga Mitchsei Sokolov cho biết.