Video: So sánh va chạm người ngồi hàng ghế sau khi có và không có dây an toàn

(Ngày Nay) - Video cho thấy ưu điểm rõ rệt giữa việc sử dụng dây an toàn cho hàng ghế sau đúng cách và mức độ nguy hiểm khi không sử dụng dây an toàn.

Video: So sánh va chạm người ngồi hàng ghế sau khi có và không có dây an toàn

Video: Tiktok Crash_Test