Tin Mới

Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL) của LHQ

Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL) của LHQ

UNCITRAL là cơ quan chuyên môn pháp lý của LHQ, được Đại hội đồng LHQ lập ra từ năm 1966 với mục đích và đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong thúc đẩy quá trình hài hòa hóa và nhất thể hóa pháp luật thương mại quốc tế, thông qua đó giảm thiểu những rào cản đối với sự phát triển của thương mại quốc tế.