Nếu tin vào quảng cáo thì đừng trách hãng xe lúc phải dừng giữa đường

Nếu tin vào quảng cáo thì đừng trách hãng xe lúc phải dừng giữa đường

(Ngày Nay) - Khoảng cách di chuyển thực tế của những chiếc xe ô tô điện luôn là điều được người dùng quan tâm đầu tiên mỗi khi nghĩ tới việc sử dụng loại phương tiện giao thông này. Tuy nhiên, con số do nhà sản xuất công bố và sự thật dương như chưa bao giờ giống nhau.