Giá xăng giảm mạnh, xăng RON95 xuống dưới 20.000 đồng/lít

Giá các mặt hàng xăng dầu đã có những sự giảm mạnh trong kỳ điều chỉnh lần này.

Giá xăng giảm mạnh, xăng RON95 xuống dưới 20.000 đồng/lít

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 14/02/2020 có xu hướng giảm.

Do đó, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 600 đồng/lít; dầu hỏa và dầu diesel ở mức 700 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 200 đồng/kg.

Liên Bộ cũng quyết định không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các loại xăng dầu.

Do đó, giá xăng E5RON92 giảm 765 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 742 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S giảm 961 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 1.108 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 792 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng E5RON92 không cao hơn 18.503 đồng/lít; giá xăng RON95-III: không cao hơn 19.380 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 15.175 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 13.954 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 11.652 đồng/kg.

Theo Vietnamfinance