Khử khuẩn khẩu trang bằng lò vi sóng trong 1 phút

Bộ Y tế hướng dẫn, khẩu trang y tế có thể khử khuẩn bằng lò vi sóng trong một phút, nhưng không sử dụng chung lò làm nóng thức ăn.